Program

Konferenci moderuje Patricia Jakešová, expertka na maloobchod

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

09:00 - 10:30

Blok A - Trendy a technologie pro efektivní nákup

Green sourcing – když primární zdroje docházejí

Cyril Klepek, CEO, Cyrkl Zdrojová platforma

Z důvodu zvyšujících závazků v oblasti ochrany klimatu upřednostňují firmy sekundární zdroje s nižší emisní stopou jako recyklovanou ocel, hliník nebo plast. Aktuální výrobní kapacita mnoha nízkoemisních materiálů však nejspíš zdaleka nepokryje jejich budoucí poptávku. Právě proto se obstarávání druhotných zdrojů stává prioritou pro mnoho firem. Potenciál green sourcingu a příklady z praxe představí zakladatel největší digitální platformy pro obchodování s odpadními materiály a recykláty v Evropě.

Skrytá rizika v dodavatelském řetězci

Petr Krejčí, Presales Consultant, Dun & Bradstreet Czech Republic

Správa a monitoring stability a spolehlivosti dodavatelského řetězce z pohledu compliance, ESG a schopnosti dostát závazkům z uzavřených smluv.

Power Purchase Agreement jako nová cesta k energetické stabilitě

Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace

V době, kdy mnoho firem hledá způsob, jak snížit náklady na elektřinu a dekarbonizovat, představují smlouvy o nákupu elektřiny přímo od výrobce (tzv. Power Purchase Agreements, PPA) pro mnoho firem nejlepší či jedinou variantu. Jaké jsou výhody a nevýhody PPA, jaké mohou mít parametry a jaké vidíme v této oblasti trendy?

Na stejné lodi – efektivní spolupráce oddělení nákupu a prodeje

Lukáš Večeř, místopředseda představenstva a ředitel nákupu, Motorpal

V příspěvku se podíváme na synergie spolupráce dvou oddělení, které vedou jednoznačně k vyššímu efektu zisku, možnosti následného rozvoje a ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

10:30 - 11:15

Přestávka na kávu

11:15 - 12:45

Blok B - Praxe z firem

Od vyjednávání o cenách k řízení cen v celém dodavatelském řetězci

Karel Otýs, trenér a lektor nákupu, obchodu a vyjednávání, profesionální vyjednavač

Jak vyjednávat ceny u dodavatelů v B2B v době velké nejistoty a neustálých změn? Jak přejít od vyjednávání k řízení cen?  Co to firmě přinese? Je nákup při rostoucích cenách brzdou nebo motorem konkurenceschopnosti firmy? Ukážeme, jak na to jdou ti nejúspěšnější.

Optimalizace skladových procesů pomocí datové analytiky v Notinu

Michal Mašika, Head of Mobile and Innovation, Notino

Datová analytika má čím dál tím větší vliv na úspěch každého e-commerce projektu. Jak se využívá při řízení skladových procesů, které ovlivňují jak nemalou část nákladů každé společnosti, tak i zákaznickou zkušenost s obchodem skrz rychlost, bude hlavním tématem příspěvku. Dozvíte se, jak na základě dat udělat skladové procesy efektivnější, dostupnost zboží větší a dodávku zboží rychlejší.

„Vyšší moc“ nebo „podstatná změna okolností“?

Roman Felix, advokát – společník, Felix a spol. advokátní kancelář
Jakub Morávek, advokát – společník, Felix a spol. advokátní kancelář

Aplikace právních institutů „vyšší moci“ a „podstatné změny okolností“ na dodavatelsko-odběratelské vztahy v době bezprecedentních mimořádných událostí narušujících schopnost dodavatelů plnit závazky ze smluv o dodávkách zboží či služeb. Kdy se lze oprávněně dovolávat okolnosti vis maior a kdy půjde o tzv. podstatnou změnu okolností s právem domáhat se obnovení jednání o smlouvě?

Budování vazeb na novém trhu

Milan Jeřábek, Supply Chain Director, VAFO Praha

O tom, jaké potřeby předcházely rozhodnutí české jedničky ve výrobě krmiv postavit továrnu ve Finsku doslova na zelené louce, o budování vztahů s lokálními dodavateli a výzvách, které doprovázely finalizaci prací z pohledu dodavatelského řetězce.

12:45 - 13:45

Přestávka na oběd

13:45 - 15:00

Blok C - Diskuse

Klíčová témata programu rozeberou ve větším detailu lidé zastupující různá odvětví, kteří jsou ve firmách přímo odpovědní za nákup nebo s ním úzce spolupracují.

Michaela Beránková, Purchase Manager, Alleima CZ

Zdeněk Jodas, Head of Customer Care, Imper/Monitora

Jan Pleskot, CFO, 2N

Miroslav Pražák, výrobní ředitel, LIKO-S

Radmila Svobodová, Logistics and Purchasing Manager, Sonnentor

15:00 - 17:00

Koktejl a networking