Co je Procurement Forum?

Cílem konference Procurement Forum je pozvednout povědomí o nákupu jako významném partnerovi top managementu. Zejména pak v souvislosti s novými možnostmi a výzvami, které nákupu přinášejí nové technologie, proměna fungování dodavatelsko-odběratelských řetězců nebo požadavky na snižování dopadů činnosti firem na životní prostředí.

Hlavní téma letošního ročníku: SÍLA NÁKUPU

Silný nákup je jeden z klíčových stavebních prvků úspěšného byznysu. Letošní program konference se proto zaměří na témata, jak posilovat nákupní dovednosti a využívat nejnovější technologie s cílem uspět nejen navenek ve vztahu s dodavateli, ale i dovnitř do firmy. A to v době, která si klade vysoké nároky na flexibilitu a orientaci v prostředí, ve kterém se utvářejí nové rámce pro odběratelsko-dodavatelské vztahy.

Program představí na konkrétní ukázce sílu úspěšné techniky vyjednávání, tedy oblast, ve které je člověk nenahraditelný. Chybět nebude ani praktické využití AI v každodenní praxi spojené s nákupem. Nenechte si ujít tato a řadu dalších témat a zkušeností přímo z firem.

Komu je konference určena?

Konference je určena především těm, kdo ve firmách zodpovídají za procurement a jeho efektivitu (CPO, Procurement Manager, Supply Chain Manager, Category Manager). Akce se také účastní ti, kdo pro oddělení nákupu vytvářejí zadání (finanční ředitelé, jednatelé, majitelé) a částečně i dodavatelé.