Co je Procurement Forum?

Procurement Forum přináší aktuální trendy z oblasti nákupu a dodavatelského řetězce. V programu tak nechybí novinky z oboru a nekonvenční pohledy na nákup v uvolněném prostředí s širokými možnostmi networkingu. Cílem konference je pozvednout povědomí o nákupu jako významného partnera vrcholového managementu.

Hlavní téma 2022: Nové potřeby nákupu

Procurement v současné době čelí zásadním výzvám, ke kterým se v minulosti těžko hledá srovnání: Jak nakupovat, když není co? Jak nakupovat v čase neustále se měnících ceníků? Jak nakupovat, když je dodavatelský řetězec nespolehlivý? Jak nakupovat udržitelněji a plnit závazky firmy? Řešení současného stavu není možné hledat v zaběhlých postupech. Je potřeba hledat nové příležitosti pro naplnění, fungování a udržení celého odběratelsko-dodavatelského řetězce a současně posílit roli nákupu o nové dovednosti. Vydejte se na tuto cestu společně s lídry trhu na odborné konferenci Procurement Forum.

Komu je konference určena?

Konference je určena především těm, kdo ve firmách zodpovídají za procurement a jeho efektivitu (CPO, Procurement Manager, Supply Chain Manager, Category Manager). Akce se také účastní ti, kdo pro oddělení nákupu vytvářejí zadání (finanční ředitelé, jednatelé, majitelé) a částečně i dodavatelé.