3. ROČNÍK

Třetí ročník Procurement fóra s tématem Nákup v časech rychlých změn se uskutečnil 20. 5. 2015 v pražské Národní technické knihovně a přilákal více než 200 účastníků. Fórum se zaměřilo na srovnávání osobních i manažerských zkušeností s nákupem u nás a v zahraničí, na specifikaci předmětů výběrových řízení a tendrů a na trendy elektronizace nákupu. Odpolední interaktivní panelová diskuse se věnovala tématu boření starých zvyklostí v nákupu.

PF 3.rocnik PanekÚvodní část fóra Nákup na třech kontinentech aneb Jak se nakupuje u nás a v zahraničí moderoval Bronislav Pánek, EY. Prezentoval výsledky Procurement Survey 2015: Kam se posouvá český nákup, kterého se zúčastnilo více než 150 respondentů. Největší vliv na nákup a zásobování mají prohlubující se nejistota spojená s výkyvy cen a geopolitická nestabilita. Rovněž tlak na snižování cen neustává. Vyostřuje se boj o kvalifikované nákupčí a manažery nákupu se zkušenostmi, meziročně roste významně počet firem, jež se při náboru talentovaných pracovníků hodlají zaměřit na své konkurenty. Nadále chybí vzdělávací vysokoškolské programy zaměřené na oblast řízení a procesů nákupu. České společnosti si stále více uvědomují strategický význam nákupu – meziročně vzrostl o deset procent počet samostatných odborů nákupů, jež jsou řízeny ředitelem/ředitelkou nákupu na úrovni vrcholového řízení společnosti. Potenciál ke zlepšení vidí respondenti v posílení plánování nákupu a zvýšení spolupráce mezi útvary nákupu a technickými útvary při tvorbě technických specifikací. Téměř polovina respondentů výzkumu plánuje v následujících měsících investice do nástrojů nákupního controllingu a reportingu.

Ingrid Tocháčková, Corporate Purchasing, MANN+HUMMEL Group zahájila blok věnovaný zkušenostem z nákupu v zahraničí. Ve své přednášce se podělila o osobni zkušenosti s nákupem na třech kontinentech. Srovnávala rizika nákupů a specifika firemní a obchodní kultury v Číně (Shanghaj), Spojených státech (Michigan) a Německu (Stuttgart). „Od vstupu na čínský (asijský) trh vás neodrazuji, ale apeluji provést důkladně vyhodnocení TCO (celkových finančních nákladů), finančních, operativních a strategických rizik, ale rovněž použít selský rozum před vstupem na trh v Čině. Je třeba zvážit, zda region Asie je nevhodnějším řešením zajištění dodávek právě pro Vaši společnost. Nepodléhejte bezhlavě módním trendům a neopodstatněnému tlaku manažerů. Po celkovém zvážení rizik má v řadě případů vybudování dodavatelského řetězce v Asii smysl, zejména když zde máte svou vlastní výrobní základnu a hodláte expandovat na zdejší trh svými produkty.“  Ve svém příspěvku uváděla i příklady úspěšného aktivního rozvoje lokálních dodavatelů v USA, jež posléze dokázali konkurovat nákladům dodavatelů z Asie. Účastníci konference ocenili informace a zkušenosti s využíváním tzv. otevřených kalkulací v nákupu (open books policy).PF 3.rocnik Fabro

Hlavní řečník fóra Justin Fabbro, Fabbro International (Ohio) žije a působí více než dvacet let střídavě ve střední Evropě (Polsko) a USA. Představil své zkušenosti s nákupem a slaďováním kultur v nadnárodních firmách General Electric: GE Transportation System a GE Supply a Textron (nákup pro armádní sféru). „Nákup se nedá dělat od stolu, je třeba za dodavateli jezdit a setkávat se s nimi osobně a pracovat na jejich rozvoji.“

PF 3.rocnik RokoskyDruhý tematický blok Jak správně specifikovat předmět výběrového řízení a jak vést jednání o ceně řídil odborný garant konference Marek Rokoský ze společnosti CxO Services. Marek Růžička, Director Corporate Accounts, O2 Czech Republic prezentoval způsob, jak správně tendrovat telco a IT služby, kde vyplynulo že: „Předpokladem pro úspěšného tendrování je vzájemné pochopení motivací a očekávání nákupčích a prodejců, jejich partnerství.“ Telco trh je specifický tím, že je regulovaný a funguje na základě přidělených licencí. V současné době se otevřel šedesáti virtuálním operátorům. Nakoupené telco služby se musí využívat jen pro daný účel, neměly by být přeprodávány a dále šířeny korporátní služby a ceny na rezidenční trh v rámci zaměstnaneckých benefitů. Zákazníci u O2 nakupují komoditní produkt (hlas, data, M2M), globální služby, infrastrukturu a další služby- „Business Enabler“ (geolokační data, loyalty a big data, omnichannel).

eAukce – jak je v nákupu používáme a jak to lze zlepšit představil Milan Kaplan, vedoucí projektu PROebiz a spoluautor knih Firemní nákup a e-aukce a Jak levněji a lépe nakupovat. Typy nejčastěji používaných e soutěží jsou anglická reverzní aukce, RFx poptávka (tendering), zapečetěné obálky a okrajově také aukce typu NIPPON, HOLLAND nebo Brazil. Aukce jsou v zásadě elektronizovaným vyjednáváním o podmínkách dodání s více dodavateli. Kaplan prezentoval také výsledky průzkumu mezi 59 uživateli eAukcí z loňského roku. V roce 2014 proběhlo více než 4000 eAukcí a RFx poptávek s finančním objemem přes 3,5 mld. Kč. Mezi hlavní pozitiva patří úspory, transparentnost, administrativní nenáročnost, zjištění objektivní tržní ceny, finanční a časová úspora, administrativní nenáročnost. Jako výstup aukcí bylo podepsáno 68 % smluv, v 90 % z nich byly dodrženy všechny podmínky uvedené v aukci. Ve více než 65 % se nezhoršila kvalita nakupovaného. „eAukce se dá použít na nákup všeho kromě duševního vlastnictví. Zadavatelé často chybují tím, že nedostatečně specifikují předmět zakázky, nekontrolují vložené nabídky a nedostatečně komunikují s dodavateli. Ti pak často nečtou pozvánky k účasti v eAukci a dávají nabídky lepších podmínek po ukončení eAukce. Spoléhají na last cally. Když aukci děláte slušně a kvalitně, je očistná.“

O své zkušenosti, jak se v eAukci tendrují přímé komodity a investice, se podělil v přehledné a informačně nabité prezentaci Milan Tomek, Head of Purchasing, Siemens, výrobce parních turbín. „eAukce je dobrý sluha a špatný pán. Používáme je více než osm let. Je to agresivní výběr dodavatelů, který přinese významné finanční úspory, zjištění skutečné tržní ceny, časovou úsporu a transparentní výběr. Podmínkou úspěšné aukce je promyšlená nákupní strategie. S novými dodavateli se musí pracovat odlišně, než s těmi, kteří již systém eAukcí znají. Pro výběr vhodné aukce je nutné znát cenové hladiny (prvotní nabídky). Možnou ztrátu osobního kontaktu je zapotřebí nahrazovat osobními návštěvami. Předpokladem je jasná spolupráce a rozsah dodávky / vyhodnocení nabídek s TOC výstupy. Je zapotřebí také přesně definovat komerční podmínky. Zásadou je perfektní komunikace: otevřená hra a seznámení dodavatele s pravidly. Mezi rizika patří, že dodavatel přecení své výrobní kapacity.“

PF 3.rocnik BumbaTrendy elektronizace nákupu v Německu představil František Bumba, General Manager, e-integration. Jeho firma podporuje elektronické aukce v různých odvětvích průmyslu a obchodu a B2B prostoru. V Německu byl před třiceti lety nákup nejvíce podceňovanou složkou podnikání, dnes je to prestižní profese předpokládající špičkové odborníky s dobrým vzděláním. Svaz nákupčích BME: dělá každoroční anketu, která ukazuje, jak se používají elektronické nástroje. Nejpopulárnější metodou racionalizace nákupu je elektronický katalog, který používá 75 % velkých firem. eAukce pořádají především obchodní řetězce, malé firmy je považují za agresivní metodu a bojí se, že nemají dostatečné objemy k dobré soutěži. V budoucnosti se bude měnit paradigma nákupu – demand shaping, spend analysis, více se bude pracovat s eCl@ss Classification.

Odpolední část Boření starých zvyklostí v nákupu moderoval Martin Dokoupil, Managing Partner, Blue Strategy.

Možnosti využití profesní sociální sítě LinkedIn pro nákupčí shrnuli Josef Kadlec Chief Recruitment Architect and Founder a Milan Novák, CEO a zakladatel oba GoodCall for Talent. „Zapracujte na své značce a svém sociálním profilu, využívejte sítě k profesionálnímu rozvoji, vyhledávání informací o dodavatelích a k získávání dalších lidí do týmu!“

PF 3.rocnik panelNásledující pestré panelové diskuse s tématy reorganizace nákupu, změny zadání, transformace týmu, etika v nákupu, otevřené technické specifikace a postavení oddělení nákupu v rámci organizační struktury se zúčastnili čtyři panelisté: Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa, ČEZ; Maroš Horňáček, jednatel, Mediaservis; Miloš Olejník, Head of Procurement & Services RWE Česká republika a David Toms, vedoucí nákupu, Linet.

Michaela Chaloupková představila divizi centralizovaného nákupu ČEZ se 400 nákupčími a objemem nákupu 30-50 mld. Kč ročně. Společnost se vydala cestou komoditního nákupu a jejich aktuální výzvy procurementu jsou zvyšování výkonnosti a efektivity, odbornost nákupčích a interních zákazníků, efektivita, řízení vztahu s dodavateli a reputace. ČEZ preferuje dlouhodobé vztahy s dodavateli, u non core nákupů klade na dodavatele vysoké požadavky, ale zároveň nabízí korektní podmínky a včasné platby. eAukce využívá pro poslední kolo tendru u non core nákupů.

Maroš Horňáček představil Mediaservis - jediného konkurenta České pošty. Věnoval se otázce, proč někdo nakupuje úspěšně a někdo ne. eAukce používají tam, kde to dává z logiky nákupu smysl. V případě, že nemají na danou komoditu kompetenci, nákup outsourcují mimo skupinu.

Miloš Olejník se zabýval vizí, jak dále posunout dobře nastavený nákup v RWE směrem ke strategickému sourcingu na úrovni kategorií. Proaktivní způsob nákupu vytváří přidanou hodnotu. K nezbytným předpokladům patří nákupní plán, implementace kompetenčního modelu, předpokladem je intenzívní školení strategického sourcingu. U nákupčích vyžaduje hard skills. 50 % nákupu realizuje prostřednictvím aukcí.

David Toms, přestavil Linet, firmu vyrábějící nemocniční lůžka v Česku a Německu, která vyváží do 110 zemí. Rozvoj dodavatelů vidí jako most mezi dodavateli a zadavateli. Správný dodavatel je flexibilní, procesy na obou stranách jsou založeny na bázi zdravého rozumu a je třeba se přizpůsobovat trendům trhu.

Celá akce se nesla v příjemně uvolněné a neformální atmosféře a díky rostoucímu zájmu odborníků o účast na této akci plánují organizátoři další ročník ve větších prostorách. „Na trhu je bohužel v návaznosti na omezené možnosti vzdělávání nedostatek kvalitních nákupčích a firmy si je vzájemně kradou. Jsem rád, že lidé z procurementu vnímají tuto akci jako odborné setkání, kde mohou sdílet své znalosti a zkušenosti, které vedou k vyšší kvalifikaci celého odvětví. Věřím, že zájem o takto nabyté vědomosti bude v příštích letech i nadále stoupat,“ doplnil odborný garant konference Marek Rokoský.

Konferenci zorganizovala společnost Blue Events, hlavním partnerem byla poradenská společnost EY.