1. ROČNÍK

Praha, 3. června 2013 – Nákup nesmí být ve společnosti pasivním útvarem, shodli se profesionálové na Procurement Foru, které se konalo 30. května 2013 v Praze. První ročník oborové akce navštívilo více než 150 ředitelů nákupu, nákupčích, finančních ředitelů i majitelů firem. V živé diskusi v sále i kuloárech manažeři probrali strategické řízení nákupu, vztahy s dodavateli i úskalí komunikace s interními klienty, otázky týkající se transparentnosti a etiky a roli nákupčích z pohledu lidských zdrojů.

Celodenní program zahájila Zdenka Závorová, která představila, jakým způsobem společnost PPF řídí nákup. Procurement je zde důsledně plánován, spadá přímo pod představenstvo společnosti a je řízen centrálně pro celou skupinu. Toto nastavení společnosti umožňuje efektivně pracovat s dodavateli, vyvíjet tlak a dosahovat výhodnějších podmínek.

Ctirad Fischer, bývalý ředitel nákupu v Kooperativě, přiblížil praktické zkušenosti s budováním centrálního nákupu. S více než 20tiletou praxí v oboru konstatoval, že nákup není pouze o ceně, ale také o necenových parametrech – kvalitě dodávky, o lhůtách splatnosti a připomenul zlaté pravidlo, a sice že každá ušetřená koruna při nákupu, je korunou v zisku.

Ranní blok uzavřela zkušená matadorka Patricia Jakešová z firmy METSPA CZ, která zajišťuje nákup řetězcům Makro a Interspar. Na proměně požadavků a očekávání cílových zákazníku od 90. let ilustrovala, jakým způsobem se musí rozrůstat a měnit nákupní tým směrem ke category managementu.

Druhý dopolední blok s názvem Výzvy strategického nákupu se pod moderátorskou taktovkou Marka Rokoského z KRC Partners podíval na vztahy s interním klientem a konkrétní případové studie firem Telefónica a Skanska.

Interní klient (tedy příjemce služby či zboží) na nákupní oddělení často nahlíží negativně. O nákupčích coby hlídacích psech, kteří často šlapou po prstech, se v korporátních patrech vedou mýty. Karel Otýs, lektor a konzultant firemního nákupu, rozesmál celý sál při výčtu domněnek, které o sobě navzájem nákupní oddělení a interní klienti mají. Otýs zdůraznil nutnost aktivního přístupu nákupčích, dle jeho slov musí být iniciativa vždy na straně nákupu. „Interní klient si naší práce a výsledků nevšimne, pokud mu to sami neřekneme,“ vzkázal účastníkům v sále.

Filip Procházka, ředitel nákupu v Telefónice, hovořil o vztazích s dodavateli. V této firmě největší náklady tvoří telekomunikační infrastruktura, která je velice finančně náročná a rychle stárne. Procházka představil konkrétní modely nákupu a zdůraznil, že „dlouhodobá spolupráce funguje pouze s dodavatelem, který chápe, že může být kdykoliv nahrazen.“ Většina dodavatelů je pravidelně tendrována, při výběru dodavatele je vždy rozhodujícím kritériem TCO (total cost of ownership).

O své zkušenosti se podělil i Tomáš Wolf ze Skansky. Ředitel nákupu sedmé největší stavební společnosti na světě hovořil o tom, jak nákup přispívá ke splnění strategických cílů společnosti. Oddělení procurementu by mělo být ve společnosti vnímáno jako podpůrná služba, ne nepřítel.

Po obědové pauze následovaly dvě po sobě jdoucí panelové diskuse na téma Jak nakupovat transparentně a Nákupčí a jeho role dnes a zítra. Prvního tématu se zhostili panelisté Ondřej Chmela z právní kanceláře Ambruz & Dark, Milena Machová, ředitelka APUeN, Karel Otýs a nezávislý konzultant Josef Zrník. Diskusi moderoval Martin Hausenblas ze společnosti Adler International.

Profesionálové debatovali o nastavení transparentního procesu nákupu, nejčastějších chybách a krizových bodech procurementu, kam spadá např. nepropracované zadání nebo přizvání nákupu k jednání až když se rozhoduje o finálních podmínkách a ceně. Velký odezvu u publika vzbudila otázka využití kritérií. Odborníci se rozdělili na dva tábory – podle první skupiny by měla být jediným kritériem cena, podle oponentů jsou důležité i další parametry jako např. datum dodání.

O roli nákupčích diskutovali Tomáš Jendřejek, ředitel nákupu v Kofole, Bronislav Neubauer, Head of Central Procurement v Raiffeisenbank, Robert Sobčák z ADR international, Markéta Švedová, ředitelka ve společnosti Recruit CZ a David Toms, vedoucí nákupu v Linetu.

Přítomní panelisté nabídli zkušenosti z vedení nákupního týmu a vyjmenovali profesní nároky na nákupčí, které se neustále zvyšují. Nákupčí se musí neustále vzdělávat, mít přehled o komoditě v domácím i globálním měřítku, schopnost uvažovat analyticky a zároveň přesvědčivě vystupovat a argumentovat. Headhunterka Markéta Švedová potvrdila trend neustálého zvyšování nároků na straně jedné a nedostatečnou vybavenost kandidátů na straně druhé. Přítomné ředitele však uklidnila, neboť současná situace na trhu vybízí ke stálosti týmů a zrazuje nákupčí od přílišné fluktuace a výměny zaměstnání.

Ohromný ohlas a výsledky interní ankety respondentů (které se zúčastnil každý druhý účastník!), utvrdili organizátory v přesvědčení o smyslu oborového setkání. „Konečně u nás vzniklo odborné fórum, které nákup právem považuje za významnou součást firmy. Nikdy jsem neviděl tolik kolegů na jednom místě,“ uvedl jeden z účastníků.