Video

Videos are available in Czech only


Martin Šustek, Tatra Trucks: Stabilizovaná TATRA opět roste
Zlepšení efektivity nákupu bylo jedním z důležitých kroků na cestě k reinkarnaci slavné české značky. Návrat tržních podmínek do vztahů s dodavateli a centralizace procesů bylo nezbytnou součástí návratu k zisku.Tatra nedělá tak velké objemy jako výrobci osobních aut a nákup se nemůže opřít o sílu velkých objemů. Zásadní roli ve stabilizaci firmy sehrálo získání dlouhodobých kontraktů na dodávky světovým koncernům jako je např. DAF.


Marek Rokoský, odborný garant fora: Otevřené kalkulace trendem doby
Marek Rokoský dokladuje na společnosti Google, že nákup považují úspěšné firmy za natolik strategickou jednotku, že jeho vedení je správné podřídit přímo CEO. Mezi důležité trendy ještěvíce zrychlujícími nákupní proces patří i "otevřená kalkulace". Rozpočty projektů budou vystavěny i nadále v pečlivé podrobnosti, ale ceny subdodávek do nich budou naskakovat "za jízdy". Ještě více se tak budou do projektového řízení dostávat technologie elektronických aukcí a vazba na informační systémy dodavatelů. Nákupní proces se stane živým organismem a pro nákupčí o kus novým dobrodružstvím.


Roman Čulík, VIG (Kooperativa): Integrace systému nemusí být nákladná
Provázání informačních systémů s dodavateli může být drahou anabází s rizikem utopení nemalých nákladů. Je zřejmé, že konzultační a implementační firmy mohou pod touto nálepkou vytáhnout ze zákazníků mimořádně tučné zakázky.Roman Čulík uvádí příklad, kdy celá akce může být realizována dodavatelem, v jehož eminentním zájmu je úspěšná integrace systémů.


Pavel Slovák, Y Soft: Nelehký nákup mezi specialisty
Václav Muchna buduje od studentských let příběh, který za posledních deset let vyrostl na desetinásobek, když tržby v posledním fiskálním roce přesáhly půl miliardu korun. Y Soft je dnes světová extratřída v print managementu a má ambici vyrůst na další desetinásobek. Tyto výsledky chce zrealizovat v 3D tisku, internetu věcí a dalších dynamických oblastech. Život nákupčího v prostředí úzkých specialistů je rozhodně detektivní práce, která vyžaduje orientaci na mezinárodním trhu.


Zaznělo na konferenci